YIY:n historiaa

Valtion Yleinen Insinööriyhdistys perustettiin 1978 kokoamaan jäsenikseen ne insinöörit, jotka toimivat valtion virastoissa ja laitoksissa, joissa ei ole riittävästi insinöörejä virastokohtaisen Akavalaisen insinööriyhdistyksen perustamiseksi.

Valtion Yleinen Insinööriyhdistys ry järjestäytyi VIL ry:hyn, Valtion Insinöörien Liitto ry:hyn, joka oli valtiolla työskentele-vien insinöörien kattojärjestö. Jäseniä Valtion Yleiseen Insinööriyhdistykseen tuli mm. silloisista Asuntohallituksesta, Ammattikasvatushallituksesta, Merenkulkuhallituksesta, Poliisiviestivarikolta, Rajavartiolaitoksesta, Sisäasianministeriöstä ja Turun yliopistosta.

Yhdistyksen nimi muutettiin Yleinen Insinööriyhdistys ry:ksi vuonna 1999.

Yhdistyksen sääntöjä on muutettu siten, että valtion liikelaitostaessa ja yksityistäessä toimintaansa YIY ry:n jäsenet voisivat jatkaa edelleen omassa yhdistyksessään.