AMK:n tutkinnot OVAT nyt korkeakoulututkintoja!

4.9.2009

Uusittu laki ammattikorkeakouluista asemoi sen tutkinnot korkeakoulututkinnoiksi (ennen rinnasteinen ja vastaava)

Suuren huomion saaneen yliopistolakiuudistuksen kylkiäisenä myös ammattikorkeakoululainsäädäntöön tehtiin muutoksia.

Merkittävimpiä lain muutoksia ovat lukukausimaksukokeilun ulottaminen myös ammattikorkeakoulujen toimintaan sekä korkeakoulututkintojen asemoinnin kirjaaminen lakiin.

Pitkäaikainen kissanhännänveto ammattikorkeakoulututkintojen suhteesta yliopistoissa suoritettaviin tutkintoihin saa nyt muodollisen lopun, kun lakiin kirjattiin pykälä siitä, että ammattikorkeakoulututkinto on korkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto ylempi korkeakoulututkinto.

Maistereita ei ammattikorkeakouluista silti valmistu, vaan nimikkeet ovat erilaiset verrattuna yliopistosektoriin. Merkittävä tämä paljon puhuttu uudistus on lähinnä sellaisissa julkisissa viroissa, joissa on säädettynä kelpoisuusehtona ylempi korkeakoulututkinto.

Muodollinen koulutusjärjestelmä ei ratkaise yksityisten työmarkkinoiden dynamiikkaa, vaan tutkintojen arvostuksen määrittävät viime kädessä työmarkkinat itse. Onkin koulutukseen hakeutuvan oikeusturvan mukaista, että tutkinnon tuottamista valmiuksista ja sijoittumisesta työmarkkinoille luodaan mahdollisimman realistinen käsitys koulutusta markkinoitaessa.

Simo Pöyhönen, koulutuspoliittinen asiamies, Akava

JIL ry kehottaa jäsenyhdistystensä jäseniä täydennys ja jatko-opiskelemaan tutkintojaan AMK:ssa sekä hakeutumaan uudistetun lain antamin kelpoisuuksin korkeakoulututkintoa ja ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin. Tämä korostuu julkishallinnon tehtävissä.