Linkkejä

Yhdistyksemme JIL ry

JIL ry toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä ja ammatillisena järjestönä sekä valvoo jäsenyhdistysten henkilöjäsenten oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etuja.

.

Jäsenyhdistykset ovat:

 

JIL ry on jäsenjärjestönä Insinööriliitto IL ry:ssa ja kuuluuu sen kautta keskusliitto Akava ry:en.

Neuvottelutoiminnassa JIL ry on jäsenenä Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta Akavan neuvottelujärjestössä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (valtio-, kunta-, kirkko- ja yliopistosektorilla).

 

JIL ry