Toiminta

JIL ry toimii jäsenyhdistystensä yhdyselimenä ja ammatillisena järjestönä sekä valvoo jäsenyhdistysten jäsenten oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etuja.

.

 

Aktiivinen JIL

 

Kaiken toiminnan peruslähtökohta on jäsenyhdistyksien jäsenten ja henkilöjäsenien edunvalvonta. Edunvalvontamme on laajaa, monipuolista ja pitkälliseen kokemukseen perustuvaa ammattitaitoista ammattiyhdistystoimintaa.

Tulopolitiikan lisäksi olemme mukana edistämässä ammattikuntamme koulutuksen kehittämistä.

Julkishallinnon jäsenenä me olemme tekemässä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vaikuttavat jäsenen oikeudellisen aseman turvaamiseen ja laadukkaisiin työoloihin.

Neuvottelijamme ovat tekemässä sopimuksia niin budjettivaltiolle kuin kunnallisellekin sektorille. Olemme edustettuina myös liikelaitosten ja valtion osakeyhtiöiden neuvotteluorganisaatioissa.

Hoidamme aktiivisesti niin tulopoliittisia neuvotteluja kuin paikallista, työpaikalla tapahtuvaa sopimista.

 

 

Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry on Insinööriliitossa julkisen sektorin asiantuntija ja tällä sektorilla työskentelevien edunvalvoja. JIL on mukana julkisen sektorin neuvottelutoiminnassa ja vaikuttaa JUKO ry:n toimintaan Insinööriliitto IL ry:n sekä Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n vaaliliiton kautta.

JIL myös tukee jäsenyhdistyksiä paikallisessa edunvalvontatoiminnassa ja järjestää yhdistyksille työmarkkinakoulutusta.