Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry:n esite, liittymislomake ja eroilmoituslomake ovat vasemmassa sarakkeessa.

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry            ESITE                     25.5.2021

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry toimii ELY-keskuksissa, Väylävirastossa, Traficomissa ja eräissä muissa valtion virastoissa työskentelevien insinöörien järjestäytymiskanavana akavalaisessa työmarkkinakentässä. VHI ry on perustettu 1960 ja sen jäsenet ovat Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n jäsenyyden kautta Insinööriliitto IL ry:n jäseniä. Insinööriliitto on laajasti Suomen insinöörikuntaa edustava yhteisö ja liitto linjaa insinöörien edunvalvontaa.

Valtionhallinnon Insinöörien edunvalvonta toteutuu akavalaisen julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO ry:n toimesta. VHI:n tavoitteena on jäsenistön työehtojen ja olosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen valtionhallinnon muutoksissa.

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry on valtion virastoissa työskentelevien ja kaikilta opintosuunnilta valmistuneiden insinöörien järjestäytymiskanava Insinööriliittoon.

Yhdistyksen jäsenet toimivat myös jukolaisina luottamusmiehinä ja YT-valtuutettuina virastoissa. Jukolaiset luottamusmiehet valvovat jäsenistömme etuja organisaatiomuutoksissa, palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja ajavat yksittäisen jäsenen etuja  erimielisyys-tapauksissa. Luottamusmiehet valvovat myös sopimusten toteuttamista ja työrauhaa.

Tiedotus ja jäsenedut

Yhdistys jakaa jäsenilleen sähköpostilla tietoa IL:n, JIL:n ja VHI:n omista tapahtumista ja yhdistyksen hallituksen kokouksista. Jäsenellä on käytettävissään Insinööriliiton jäsensivusto, jolla tiedotetaan Insinööriliiton ajankohtaisista asioista ja sieltä löytyvät jäsenyhdistysten yhteystiedot. www.ilry.fi

Jäsenten IL- jäsenedut: Niitä ovat Insinööri-lehden lisäksi matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, KOKO- työttömyyskassan työttömyysvakuutus sekä IL:n keskustoimiston jäsenpalvelut ja kaikki liiton työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset tukipalvelut.

Lisäksi VHI ry järjestää mm. jäsenistön tekemien aloitteiden perusteella omia ammatillisia opintomatkoja, ekskursioita ja muuta yhteistoimintaa sekä tukee jäsenten kannalta tärkeän alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä sovittavalla euromäärällä/jäsen/vuosi. Yhdistys julkaisee myös jäsenlehteä.

VHI ry:n jäsenmaksu vuonna 2021 on kiinteä 37 €/kk ja peritään automaattisesti palkanmaksun yhteydessä Palkeiden työnantajaperintänä. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäsenhankinta

Yhdistys tarjoaa sellaisia jäsenpalveluja, että kaikkien työpaikoillamme toimivien insinöörien kannattaa kuulua yhdistykseen. Tavoitteena on, että eri opintosuunnilta insinööritutkinnon suorittaneet toimihenkilöt virastoissa kuuluisivat mahdollisimman kattavasti yhdistykseen. Jäsenhankintaa tehostetaan yhdyshenkilöiden avulla työpaikoilla ja jäsenkampanjoilla.

 

Toimihenkilöt yhteystietoineen

 

Puheenjohtaja           Arto Tevajärvi

Väylävirasto

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

arto.tevajarvi (at) vayla.fi     0400-852 363

 

             Sihteeri                     Sami Mankonen

Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

sami.mankonen (at) ely-keskus.fi     040-573 9951

 

             Rahastonhoitaja        Eeva Kopposela

Uudenmaan ELY-keskus Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

eeva.kopposela (at) ely-keskus.fi

 

Katso jäseneksi liittymislomake ja tutustu sivuston kautta avautuviin tietoihin. Jäsenten kannattaa hyödyntää myös IL jäsensivuja – päivitä tietosi ja pysy ajantasalla.

Kirjautuminen tapahtuu jäsennumerolla. Näin pysymme ajan tasalla muutoksista työsuhteessa ja yhteystiedoissa. Voit toki ilmoittaa muutokset myös toimihenkilöille suoraan ja jäsenmaksuihin vaikuttavien muutosten ilmoitus aina ennakoivasti.

Jäsenmaksuihin vaikuttavien muutosten (esim. työpaikan vaihto, eläke…) osalta, jäsen on henkilökohtaisesti vastuussa ennakoivista ja asianmukaisista jäsenyyteen liittyvistä ilmoituksista.

Vain kirjallinen eroilmoitus VHIry/ILry vapauttaa jäsenen (IL-, JIL-, VHI- ja KOKO- kassamaksujen) jäsenmaksujen maksamisvastuusta ilmoituspäivästä alkaen.