Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry

Tietoa 1.1.2024                                                                      

 
  

Tietoa meistä                              

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry toimii ELY-keskuksissa, Väylävirastossa, Traficomissa ja eräissä muissa valtion virastoissa työskentelevien insinöörien järjestäytymiskanavana akavalaisessa työmarkkinakentässä. VHI ry on perustettu 1960 ja sen jäsenet ovat Julkisen alan Insinöörien Liitto JIL ry:n jäsenyyden kautta Insinööriliitto IL ry:n jäseniä. Insinööriliitto on laajasti Suomen insinöörikuntaa edustava yhteisö ja liitto linjaa insinöörien edunvalvontaa.

Valtionhallinnon Insinöörien edunvalvonta toteutuu akavalaisen julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO ry:n toimesta. VHI:n ta- voitteena on jäsenistön työehtojen ja olosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen valtionhallinnon muutoksissa.

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry on valtion virastoissa työsken- televien ja kaikilta opintosuunnilta valmistuneiden insinöörien jär- jestäytymiskanava Insinööriliittoon. Yhdistyksen jäsenet toimivat myös jukolaisina luottamusmiehinä ja YT-valtuutettuina virastoissa.

Jukolaiset luottamusmiehet valvovat jäsenistön etuja organisaa- tiomuutoksissa, palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja ajavat yksittäisen jäsenen etuja erimielisyystapauksissa. Luottamusmiehet valvovat myös sopimusten toteuttamista ja työrauhaa.

Tiedotus ja jäsenedut                 

Yhdistys julkaisee jäsenlehteä. Yhdistys jakaa jäsenilleen sähköpostilla tietoa IL:n, JIL:n ja VHI:n omista tapahtumista ja yhdistyk- sen hallituksen kokouksista. Jäsenellä on käytettävissään Insinöö- riliiton jäsensivusto, jolla tiedotetaan Insinööriliiton ajankohtaisista asioista ja sieltä löytyvät jäsenyhdistysten yhteystiedot.   Tässä linkki jäsensivustolle

Jäsenten IL- jäsenedut               

Niitä ovat Insinööri-lehden lisäksi matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, KOKO-työttömyyskassan työttö- myysvakuutus sekä IL:n keskustoimiston jäsenpalvelut ja kaikki liiton työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset tukipalvelut.

Lisäksi VHI ry järjestää mm. jäsenistön tekemien aloitteiden perus- teella omia ammatillisia opintomatkoja, ekskursioita ja muuta yh- teistoimintaa sekä tukee jäsenten kannalta tärkeän alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä sovittavalla euromäärällä/jäsen/vuosi.

Jäsenmaksu                               

VHI ry:n jäsenmaksu vuonna 2023 on kiinteä 38 €/kk. Insinööriliitto tekee jäsenpalveluna kaikki kassamaksu- ja muut tilitykset sekä verotta- jailmoitukset Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäsenhankinta                            

Yhdistys tarjoaa sellaisia jäsenpalveluja, että kaikkien työpaikoillamme toimivien insinöörien kannattaa kuulua yhdistykseen. Tavoitteena on, että eri opintosuunnilta insinööritutkinnon suo- rittaneet toimihenkilöt virastoissa kuuluisivat mahdollisimman kattavasti yhdistykseen. Jäsenhankintaa tehostetaan yhdyshen- kilöiden avulla työpaikoilla ja jäsenkampanjoilla.

 

Toimihenkilöt yhteystietoineen

 

Puheenjohtaja             Markus Salminen

Varsinais-Suomen ELY-keskus, markus.salminen@ely-keskus.fi, puh. +358400535878                           

 

Sihteeri                        Minna Huttunen

Pirkanmaan ELY-keskus, minna.huttunen@ely-keskus.fi, puh +358400836063

 

Rahastonhoitaja      Eeva Kopposela

Uudenmaan ELY-keskus, eeva.kopposela@ely-keskus.fi, puh +358400930234

 
  

Jäseneksi liittymislomake          

Katso jäseneksi liittymislomake IL ry:n sivuilla.


Valtakirja Insinööriliitolle jäsenen vanhoihin liitto- ja kassayhteyksiin liittyen:    tässä linkki   Valtakirja                                    

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry:n jäseneksi liittymismenettely:

 

Jäsennyyttä haetaan Insinööriliiton sivuilta löytyvällä lomakkeella: tässä linkki.

  1. Uudet jäsenet voivat maksaa jäsenmaksunsa oman valintansa mukaan Insinööriliitosta toimitetulla paperilaskulla tai tehdä e-laskusopimuksen, jolloin he saavat e-laskun verkkopankkiin kuukausittain. Kaikki vanhat työnantajaperintäsopimukset ovat edelleen voimassa, mutta uusia ei Insinööriliitossa enää 01.01.2022 jälkeen vastaanoteta.
  1. Täytetty jäsenhakemus lähetetään sähköpostilla VHI:n vas- tuuhenkilöille Minna Huttuselle ja Vesa Savolalle. He välittävät hakemukset hyväksynnän jälkeen Insinööriliittoon.
  1. Mikäli VHI:n jäseneksi hakeva haluaa valtuuttaa Insinöörilii- ton ilmoittamaan vanhaan liittoon/työttömyyskassaan eron- sa, niin hänen tulee toimittaa Insinööriliittoon valtakirja. Val- takirja on ladattavissa Insinööriliiton sivuilta: linkki tai sen voi pyytää Insinööriliiton asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu@ilry.fi

Mikäli VHI:n jäseneksi hakevalla on kysyttävää jäsenhakemukseen liittyen, lisätietojsta saa Insinööriliiton asiakaspalvelusta:

https://www.ilry.fi/tietoa-insinooriliitosta/asiakaspalvelu/