Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry                       ESITE          31.3.2020

 

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry toimii ELY–keskuksissa, Väylävirastossa, Traficomissa, ja eräissä muissa valtion virastoissa työskentelevien insinöörien järjestäytymiskanavana akavalaisessa työmarkkinakentässä. VHI ry on perustettu 1960 ja sen jäsenet ovat Julkisen alan Insinööriliitto ry:n jäsenyyden kautta Insinööriliitto IL ry:n jäseniä. Insinööriliitto ry edustaa laajasti koko insinöörikuntaa.

Valtionhallinnon Insinöörien edunvalvontaan liittyvät asiat hoidetaan akavalaisen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta. VHI:n tavoitteena on jäsenistön työehtojen ja olosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen valtionhallinnon muutoksissa.

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry on valtion virastoissa työskentelevien ja kaikilta opintosuunnilta valmistuneiden insinöörien järjestäytymiskanava Insinööriliittoon.

Yhdistyksemme jäsenet toimivat jukolaisina luottamusmiehinä ja YT-valtuutettuina virastoissa. Jukolaiset luottamusmiehet valvovat jäsenistömme etuja organisaatiomuutoksissa, palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja ajavat yksittäisen jäsenen etuja erimielisyys tapauksissa. Luottamusmiehet valvovat myös sopimusten toteuttamista ja työrauhaa.

Tiedotus ja jäsenedut

Yhdistyksemme jäsenille jaetaan sähköpostilla tietoa tapahtumista ja hallituksen kokouksista. Jäsenellä on käytettävissään Insinööriliiton jäsensivusto, joilla tiedotetaan Insinööriliittoyhteisön ajankohtaisista asioista ja sieltä löytyvät yhdistysten yhteystiedot. 

(https://www.ilry.fi )

Jäsenet saavat IL- jäsenedut: matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, KOKO- työttömyyskassan työttömyysvakuutus sekä IL:n keskustoimiston jäsenpalvelut ja kaikki muut työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset tukipalvelut.

Lisäksi yhdistys järjestää mm. jäsenistön tekemien aloitteiden perusteella ammatillisia opintomatkoja, ekskursioita ja muuta yhteistoimintaa sekä tukee jäsenten kannalta tärkeän alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä 50 euroa/jäsen/vuosi.

Yhdistys julkaisee myös jäsenlehteä.

VHI ry:n jäsenmaksu vuonna 2020 on kiinteä 37 €/kk ja peritään automaattisesti palkanmaksun yhteydessä Palkeiden työnantajaperintänä. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäsenhankinta

Yhdistys tarjoaa sellaisia jäsenpalveluja, että kaikkien työpaikoillamme toimivien insinöörien kannattaa kuulua yhdistykseen. Tavoitteena on, että virastoissa eri opintosuunnilta insinööritutkinnon suorittaneet toimihenkilöt kuuluisivat mahdollisimman kattavasti yhdistykseen.

Jäsenhankintaa tehostetaan yhdyshenkilöiden avulla työpaikoilla ja jäsenkampanjoilla.

VHI ry:n Y-tunnus 1077024-4

Toimihenkilöt yhteystietoineen: 

Puheenjohtaja                  Arto Tevajärvi                   

Väylävirasto

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

arto.tevajarvi (at) vayla.fi

0400-852 363 

Sihteeri                                 Sami Mankonen              

Uudenmaan ELY-keskus

Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

sami.mankonen (at) ely-keskus.fi

040-573 9951 

Rahastonhoitaja             Eeva Kopposela               

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

PL 131, 65101 Vaasa

eeva.kopposela (at) ely-keskus.fi

 

Katso jäseneksi liittymislomake

Tutustu sivuston kautta avautuviin tietoihin

Jäsenten kannattaa hyödyntää IL:n jäsensivuja (https://www.ilry.fi/) - päivitä tietosi ja pysy ajantasalla. Kirjautuminen tapahtuu IL-sivuille jäsennumerolla (on jäsenkortissa/mobiilisovellutuksessa). Näin pysymme ajantasalla muutoksista työsuhteessa ja yhteystiedoissa. Voit toki ilmoittaa muutokset myös VHI:n toimihenkilöille suoraan ja ennakoivasti.