Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry                              2019

 

 

Valtionhallinnon Insinöörit VHI ry toimii Väylävirastossa, ELY–keskuksissa, Trafissa, Valtorissa ja muissa valtion virastoissa työskentelevien insinöörien järjestäytymiskanavana akavalaisessa työmarkkinakentässä. VHI ry on perustettu 1960 ja sen jäsenet ovat Julkisen alan Insinööriliitto ry:n kautta Insinööriliitto IL ry:n jäseniä: Insinööriliitto edustaa laajasti koko insinöörikuntaa. Valtionhallinnon Insinöörien edunvalvontaan liittyvät asiat hoidetaan akavalaisen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta.

VHI:n tavoitteena on jäsenistön työehtojen ja olosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen valtionhallinnon muutoksissa. Varaudumme Maakuntauudistukseen ja keskushallinnon muutokseen tarjoamalla kaikille insinööreille järjestäytymiskanavan kauttamme Insinööriliittoon.

Yhdistyksemme jäsenet toimivat jukolaisina luottamusmiehinä ja YT-valtuutettuina virastoissa. Jukolaiset luottamusmiehet valvovat jäsenistömme etuja organisaatiomuutoksissa, palkkausjärjestelmän soveltamisessa ja ajavat yksittäisen jäsenen etuja erimielisyys tapauksissa. Luottamusmiehet valvovat myös sopimusten toteuttamista ja työrauhaa.

Tiedotus ja jäsenedut

Yhdistyksemme jäsen saa sähköpostilla tiedon tapahtumista ja hallituksen kokouksista. Jäsenellä on käytettävissä Insinööriliiton nettisivut, joilla tiedotetaan Insinööriliittoyhteisön ajankohtaisista asioista ja sieltä löytyvät yhdistysten yhteystiedot.  ( https://www.ilry.fi )

Jäsenet saavat IL:n jäsenedut: matkustajavakuutus ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus, IAET- työttömyyskassan työttömyysvakuutus sekä muut keskustoimiston jäsenpalvelut ja työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset tukipalvelut.

Lisäksi yhdistys järjestää mm. jäsenistön tekemien aloitteiden perusteella ammatillisia matkoja ja muuta yhteistoimintaa sekä tukee jäsenten kannalta tärkeän alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä 50 euroa/jäsen/vuosi. Yhdistys julkaisee vuosittain myös jäsenlehteä.

VHI ry:n jäsenmaksu on vuoden 2019 alusta alkaen 0,95 % bruttopalkasta. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Jäsenhankinta

Yhdistys tarjoaa sellaisia jäsenpalveluja, että kaikkien työpaikoillamme toimivien insinöörien kannattaa kuulua yhdistykseen. Tavoitteena on, että insinööritutkinnon suorittaneet toimihenkilöt kuuluisivat mahdollisimman kattavasti yhdistykseen.

Jäsenhankintaa tehostetaan yhdyshenkilöiden avulla työpaikoilla.

 

Toimihenilöt yhteystietoineen

 

Puheenjohtaja                 

Arto Tevajärvi                   

Väylävirasto

Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

arto.tevajarvi (at) vayla.fi

0400-852 363

 

Sihteeri                                

Sami Mankonen              

Uudenmaan ELY-keskus

Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki

sami.mankonen (at) ely-keskus.fi

040-573 9951

 

Rahastoinhoitaja             

Eeva Kopposela               

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

PL 131, 65101 Vaasa

eeva.kopposela (at) ely-keskus.fi

 

Katso jäseneksi liittymislomake