Akava: Talouden vakauttamisesta jatkettava keskusteluja

20.1.2010

Julkisuudessa on viime päivinä esiintynyt tietoja, että keskusjärjestöt kävisivät tulopoliittisia neuvotteluja. Tulopoliittisista neuvotteluista ei kuitenkaan ole ollut kyse. On totta, että työmarkkinakeskusjärjestöjen johto, nk. seitsikko, on kokoontunut tiiviisti viime viikkoina. Olemme käyneet keskusteluja erityisesti Suomen heikkenevästä taloudesta ja työttömyydestä. Viimeksi istuimme saman pöydän ääressä eilen. Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti tänään iltapäivällä, ettei se jatka keskusteluja.

20.1.2010

Olemme keskustelleet myös palkkapolitiikasta, mutta suurten näkemyserojen vuoksi keskustelut eivät ole edenneet. EK pitää edelleen kiinni palkka-ankkurimallista, jota Akava ei hyväksy.

Lähtökohta työmarkkinaosapuolten keskusteluille on Suomen talouden äärimmäisen kriittinen ja hankala tilanne. Meillä on jo nyt vakava työttömyys ja se uhkaa kasvaa edelleen.
Valtio on velkaantunut ja kuntien talouden tilanne on voimakkaasti heikentynyt. Akavalaisittain suurin huolemme on työttömyys. Työttömyyden nousu tietää suurta työttömyyskustannusten nousua. Samaan aikaan eläkevakuutus- ja sairasvakuutusmaksut nousevat. Yli puolet kunnista nostaa kunnallisveroa ensi vuoden alussa ja lisäksi muutkin verot uhkaavat kiristyä tulevina vuosina. On syytä olla huolissaan myös siitä, miten hyvinvointipalvelut turvataan tässä taloustilanteessa.
Edellä mainittuja ongelmia ei pystytä ratkaisemaan liittokierroksella. Siksi keskusteluja tulee käydä keskusjärjestöjen ja valtiovallan kesken. Valtiovarainministeri Katainen on väläyttänyt mahdollisuutta sitoutua siihen, ettei ansiotuloverotus kiristy, mikä on akavalaisten ostovoiman kannalta merkittävää.
Muita Akavalle tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi
- työllisyyden turvaaminen, etenkin korkeasti koulutettujen erityiskysymykset
- T&K-rahoituksen varmistaminen hallitusohjelman mukaisesti
- kuntatalouden turvaaminen
- valtion tuottavuusohjelman keskeyttäminen.
Akavan pitää olla mukana työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa, vaikkemme olekaan hakemassa perinteistä tulopoliittista ratkaisua. Meidän ei kuitenkaan pidä poissulkea keskitettyä ratkaisua, mikäli se on riittävän väljä ja kuntasektorin ongelmat pystytään ratkaisemaan erilliskysymyksenä ja ratkaisuun voidaan kytkeä edellä mainittuja palkansaajien kannalta suuria kysymyksiä.
Toivon, että keskustelut jatkuvat. Tosin EK:n linjausten vuoksi on epätodennäköistä, että yhteisymmärrys löytyisi.

Matti Viljanen
Akavan puheenjohtaja