JUKO: Valtiosektorin neuvottelut käynnistyivät

20.1.2010

Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut uudesta sopimuskaudesta käynnistyivät keskustasolla 18.1.2010. Neuvottelujen aikataulusta sovittiin viime viikon tiistaina ja tänään päästiin varsinaisiin neuvotteluihin. JUKOn neuvottelijoina toimivat neuvottelupäällikkö Markku Nieminen ja neuvottelujohtaja Risto Kangas.

Maanantaisissa neuvotteluissa pääsopijajärjestöt Palkansaajajärjestö Pardia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO jättivät työnantajalle omat neuvottelutavoitteensa. Myös Valtion työmarkkinalaitos esitti omat neuvottelutavoitteensa.

Pääsopijajärjestöt tavoittelevat lyhyttä noin vuoden mittaista sopimusta ja vaativat sopimuskokonaisuutta, jossa turvataan palkankorotuksilla ostovoiman parantaminen ja henkilöstön asema valtionhallinnon muutoksissa sekä edistetään palkkauksellista tasa-arvoa. Täsmällinen korotusvaatimus esitetään myöhemmin. Lisäksi järjestöt esittävät perusteettomien määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamista, virastojen työhyvinvointia edistävää ohjelmaa, työurien pidentämiseen tähtäävää erityistä ikäohjelmaa sekä parannuksia henkilöstön edustajien kuten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asemaan.

Valtion työmarkkinalaitos tavoittelee neuvotteluissa kolmen vuoden sopimusta. Sopimuksen sisällön osalta työnantaja tavoittelee kustannusvaikutukseltaan 0 % sopimusta sekä lomarahojen alentamisella toteutettavia tilapäisiä säästöjä.

Pääneuvotteluryhmä päätti asettaa kaksi työryhmää, joista toinen käsittelee työaikakysymyksiä sekä työajan ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen korvaamista ja toinen työurien pidentämistä, työhyvinvointia sekä henkilöstöedustajien asemaa. Neuvottelujen koordinaatioryhmä käsittelee palkankorotuksia, sopimuskauden pituutta, määräaikaisia palvelussuhteita ja samapalkkaisuutta koskevat kysymykset sekä asetettujen työryhmien tulokset.

”Neuvotteluja käydään hyvin vaikeissa olosuhteissa, mutta neuvottelut ovat alkaneet hyvässä hengessä. Tiukka neuvotteluaikataulu ja neuvottelujen henki kertovat, että kaikki osapuolet ovat hyvin sitoutuneet neuvotteluihin.” JUKOn pääneuvottelija Markku Nieminen kertoo.

Pääneuvotteluryhmä kokoontuu neuvottelujen alkuvaiheessa kahdesti viikossa. Seuraavan kerran neuvottelupöytään palataan keskiviikkona 20.1.

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Nieminen 0400 601 162

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiosektorilla työskentelee noin 26 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa