VALTION SOPIMUSRATKAISU SYNTYI

8.3.2010

JUKOn valtiosektorin neuvottelutiedote 14/2010

Valtiosektorin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos. Sopimus on kaksivuotinen 1.3.2010-29.2.2012. Sopimus on irtisanottavissa vuoden kuluttua.

Yleiskorotus on 1.3.2010 lukien 0,55 %. Virastoerä 1.9.2010 on 0,43 %. Virastoneuvottelut voidaan aloittaa välittömästi tai siirtää syksyyn.

Sopimus heikennykset saatiin torjuttua. Ennen kaikkea lomarahaan ei koskettu totesi neuvottelupäällikkö Markku Nieminen

Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Nieminen 0400 601 162

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiosektorilla työskentelee noin 26 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa.