JUKO vaatii julkisalalle yleiskorotuksia ja palkkaohjelmaa

29.11.2010

29.11.2010 Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn puheenjohtaja Olli Luukkainen vaatii yleiskorotuksia palkkoihin vuodelle 2011. Palkankorotuksia puoltavat henkilöstön työmäärän ja tuottavuuden kasvu. - Julkisella sektorilla on työmäärä kasvanut henkilöstöleikkausten vuoksi. Tämä koskee lähes kaikkia työntekijäryhmiä, mutta erityisesti korkeasti koulutettuja. Syynä ovat mm. erilaiset tuottavuusohjelmat. Julkissektori onkin ansainnut ensi vuodelle selkeän yleiskorotuksen, joka turvaa ostovoiman myönteistä kehitystä, Luukkainen perustelee.


Olli Luukkainen perää myös uutta palkkaohjelmaa, joka loisi palkkakehitystä ja kaventaisi julkisen sektorin koulutettujen ryhmien palkkojen jälkeenjääneisyyttä yksityiseen sektoriin nähden.  - Vaativasta ja vastuullisesta työstä pitää maksaa kilpailukykyinen palkka. Julkisen sektorin on pystyttävä kilpailemaan koulutetuista osaajista. Näin turvataan kansalaisten tarvitsemien keskeisten palvelujen laatua ja vastataan myös yksityisen sektorin tarpeisiin, Luukkainen tähdentää. 
 
Jukolaista henkilöstöä koskevat kaksivuotiset sopimukset, joiden ensimmäinen vuosi lähenee loppuaan. Voimassaolevissa sopimuksissa ei ole sovittu vuoden 2011 palkoista. Tavoitteena tulee olla, että esim. kunta-alalla niistä sovitaan ainakin yleiskorotusten osalta tammikuun loppuun mennessä. - JUKO on valmis neuvottelemaan sopimuksen sisällöistä ensi vuotta koskien. Odotamme nyt aloitteellisuutta myös työnantajalta, Luukkainen toteaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pitää tänään liittokokoustaan Helsingissä. JUKOn jäsenmäärä on runsaat 200 000. JUKO neuvottelee korkeasti koulutettujen palvelussuhteen ehdoista pääasiassa julkissektorilla, minkä lisäksi se on sopijaosapuoli eräissä yksityisalojen, kuten yliopistojen sopimuksessa.