JIL:n johdon toimihenkilöt valittu

3.2.2011

JIL:n hallituksen järjestäytymiskokous valitsi taloudenhoitajan ja työvaliokunnan.

JIL:n liittokokous valitsi toimikaudelle 2011 liiton puheenjohtajaksi ins STIG LANDÉNin, varapuheenjohtajaksi ins JUHANI KAUKOSUOn (InsKoul ry).

JIL hallituksen kokous 31.1.2011 valitsi liiton taloudenhoitajaksi ins (AMK), trad (ylempi AMK) AKI PÖYRYn (MPI ry).

Heidän lisäkseen JIL:n työvaliokuntaan valittiin muiden yhdistysten edustajaksi ins SAKARI TUUNAINEN (AHI ry).