Valtion neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos

16.2.2011

JUKOn valtion neuvottelukunnan tiedote 11/2011, 15.2.2011

Valtion pääsopijapöytä kokoontui tänään 15.2.2011 neuvottelemaan muutosturvasta ja palkankorotuksista. Palkankorotuksista päästiin pitkällisen puurtamisen jälkeen yhteisymmärrykseen. Sopimus tuo 1.2.2011 alkaen yleiskorotuksen 1,3 %.  Virastoerä 1.5.2011 lukien on 0,5 %. Lisäksi sovittiin 0,2 % tasa-arvoerästä, joka tulee voiman myös 1.5. Mikäli tasa-arvoerästä ei päästä neuvottelutulokseen se yhdistetään virastoerän kanssa

Jatkuvaan muutoksen kourissa olevalle valtion henkilöstölle palkankorotuksiakin tärkeämpää on muutosturvasta saavutettu sopu. Kaikissa muutostilanteissa tehtävien mahdollisesti muuttuessa vähemmän vaativiksi palkkaus säilyy kuitenkin vähintään 24 kuukauden ajan ennallaan. Tänä aikana työnantajan tulee selvittä entisen vaativuustason mukaisten tehtävien mahdollisuutta

”Työnantajan ensimmäiset esitykset muutosturvakirjauksiksi olivat hyvin kaukana palkansaajien tavoitteista. Saavutettua sopua voidaan pitää merkittävänä neuvotteluvoittona”, sanoo JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen.


Lisätietoja: neuvottelupäällikkö Markku Nieminen 040 060 1162 ja valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja Kati Virtanen, 041 458 0032

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Valtiosektorilla työskentelee noin 27 000 jukolaisiin liittoihin kuuluvaa palkansaajaa. Jukolaisia palkansaajia on liki kaikissa valtion virastoissa ja laitoksissa.

Tiedotteen välitti JIL pj S Landén