Jäsenhuoneeseen uutta aineistoa

29.10.2014

Jäsenhuoneeseen on lisätty Insinööriliitto IL ry:n syysedustajakokouksen 2014 aineisto ja eläkeratkaisun tietoutta.

pj Stigu